KYNOLOGICKÁ REVUEFOTOGALÉRIAAKTUÁLNA INZERCIA | ONLINE  PREDPLATNÉ | ON-LINE LINKY | CACIT & GRAND PRIX 

  NAŠI PARTNERI:

PEDIGREEPROFILUM | EUKANUBA | SAURUS | ACANA | ORIJEN AKVÁRIUM KOBOLKA | EAGLE PACK | BELCANDO | TATRAPET |  ALAVISTVA | PENZIÓN LUCUS 

 NEMECKY-OVCIAK | BIOFAKTORY | BAYER | QTEST | MZTRADE | EUROSPORT-K9 | Z POLYTANU | R-CARGO | BEWI DOG | PLAČEK | KOMAR | EUROMESTO | PSIE BÚDY

stránky na www.dogsk.sk:   

SLOVENSKÝ BOXER KLUB | SVETOVÁ VÝSTAVA BOXEROV | MAJSTROVSTVÁ SVETA  BOXEROV | CENTRALEUROPEAN BOXER SHOWKUBIK SLOVAKIA

 FENDER EDDA |  BOXERLINKS.EU | BOXER magazin | BOXER PUPPY | CHIHUAHUA | CHIHUAHUAPUPPY | JUNIORHANDLING | VÝROČNÁ VÝSTAVA ČIVÁV A PAPILLONOV

 

 

 

MAGAZÍN CHOVATEĽOV A PRIATEĽOV PSOV S NAJDLHŠOU TRADÍCIOU NA SLOVENSKU!

 

 

 

 

 

 KAM NA VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ? >>> tu <<<

ARCHÍV ČLÁNKOV >>> tu <<<

FOTOGALÉRIA  >>> tu <<< 

VÝHODY PREDPLATNÉHO >>> tu <<<

 

 

 Moje skúsenosti nielen z výcviku psa (9. časť)

Ján Sudimák

>>> PDF VERZIA <<<

 

Chôdza pri nohe je cvik veľmi náročný na koncentráciu psa, ktorý musí celý čas sledovať svojho psovoda. Pri tomto cviku u mladého psa postupujem nenásilne a snažím sa o maximálnu motiváciu, a len veľmi opatrne a nenásilne psa opravujem. Striedavo v ľavej alebo v pravej ruke držím motivačný predmet, t.j. loptičku, kúsok mäkkej kože, pešek alebo, ak už máme rozpracovanú hru s trávou, tak trs trávy. U psa, ktorý je žravý, sa mi osvedčila kostička, najlepšie uvarená z mladého zvieraťa, ktorá je mäkká, a nie je štiepavá. Kostička je pre psa veľkým lákadlom a je výborným motivačným prostriedkom.

 

Vo všetkých prípadoch postupujem rovnako. Po niekoľkých krokoch chôdze so psom na vodidle spojených s upútavaním odmením psa hrou alebo potravou, prípadne krátkym zákusom do kostičky. Vzdialenosti pomaly predlžujem, niekoľkokrát sa so psom zatočím, prípadne vybočím vľavo alebo vpravo. Postupne pridávam obraty čelom vzad s otočením vľavo, ale aj vpravo. Ak pes urobí tento cvik, rýchlo a radostne mu motivačný predmet odhodím. Počas chôdze mierne upravujem psa do žiaducej polohy. Základ je nenásilnosť postupu a silná motivácia. Pes musí byť pozorný. Ak aj napriek motivácii pes poľavuje v pozornosti, cvik preruším alebo ukončím. V predchádzajúcich článkoch som opísal metódu nácviku s loptou, ktorá je voľne odhodená v priestore, a pes ju ako odmenu dostáva za sústredený výkon. U psov aportérov využívam striedavo metódu motivácie nácviku s motivačným predmetom v ruke s nácvikom s motivačným predmetom v priestore.

Nácvik jednotlivých polôh sadni, ľahni a stoj je náročný. Najmä cvik „sadni“ za pochodu je „Achillovou pätou“ na skúškach alebo pretekoch! Cvik „sadni“ za pochodu je pre psa náročný, lebo je to zaujatie polôh za pohybu do protipohybu. Pes musí už reagovať a ovládať zaujatie jednotlivých polôh pri nohe, a taktiež musí zvládať primerane chôdzu pri nohe. Cvik „sadni“ pre jeho náročnosť cvičím častokrát aj pri kŕmení s miskou. Pes už pozná tento cvik v súvislosti s nácvikom „ku mne“. S miskou v ruke sa snažím chodiť do oblúka tak, aby pes bol priradený k nohe, v príhodnej chvíli dám povel „SA-dni“, rýchlo nadvihnem misku a súčastne sa otočím tak, aby som bol pred psom ako pri polohe ku mne. Po krátkej pauze mu podám žrádlo, ale len tak, aby ostal sedieť, a tento postup zopakujem, tolerujem psovi malé nepresnosti pri chôdzi, prípadne šikmé sadnutie. Vtedy, keď pes začína reagovať na povel „sadni“, začínam s nácvikom v rámci nácviku chôdze pri nohe. Pes už má predprípravu „sadni“ pri chôdzi. Upútam psa motivačným predmetom, spomalím, povel „sadni“, súčasne zdvih motivácie , otočka ku psovi, chvíľková výdrž a odmena vždy musí pes ostať sedieť, po pochvale a odobratí pokračujem so psom v chôdzi. K ďalšej fáze pristupujem až vtedy, ak pes reaguje na povel „sadni“ bez zdvihu, motivácie, chôdza je stále pomalšia, psa motivujem. Zadám povel „sadni“, ale motivačný predmet nezdvihnem, len sa zastavím, ak pes zaujme polohu „sadni“, odmením ho motiváciou, ale bez zdvihu. Dôležitá je trpezlivosť a postupnosť. Pri nácviku polohy „ľahni“ je postup veľmi podobný ako pri nácviku predchádzajúcom. Pri pomalej chôdzi upútam psa , vydám povel „ľa-HNI“ a motivačný predmet súčastne položím pred psa. Po krátkej pauze ho odmením motiváciou a pochvalou. Vždy musí ostať v polohe ľahni. Tento cvik párkrát zopakujem. Po zvládnutí tejto fázy cviku vydám pri pomalej chôdzi povel „ľa-hni“, ak pes zaujme žiadanú polohu, po krátkej chvíli mu hodím motiváciu.

Ak aj napriek motivácii pes poľavuje v pozornosti, cvik preruším, alebo ukončím.

Optimálne rozlíšenie 1024x768
Webmaster
© 2000 - 2007: JZ graphics