KYNOLOGICKÁ REVUEFOTOGALÉRIAAKTUÁLNA INZERCIA | ONLINE  PREDPLATNÉ | ON-LINE LINKY | CACIT & GRAND PRIX 

  NAŠI PARTNERI:

PEDIGREEPROFILUM | EUKANUBA | SAURUS | ACANA | ORIJEN AKVÁRIUM KOBOLKA | EAGLE PACK | BELCANDO | TATRAPET |  ALAVISTVA | PENZIÓN LUCUS 

 NEMECKY-OVCIAK | BIOFAKTORY | BAYER | QTEST | MZTRADE | EUROSPORT-K9 | Z POLYTANU | R-CARGO | BEWI DOG | PLAČEK | KOMAR | EUROMESTO | PSIE BÚDY

stránky na www.dogsk.sk:   

SLOVENSKÝ BOXER KLUB | SVETOVÁ VÝSTAVA BOXEROV | MAJSTROVSTVÁ SVETA  BOXEROV | CENTRALEUROPEAN BOXER SHOWKUBIK SLOVAKIA

 FENDER EDDA |  BOXERLINKS.EU | BOXER magazin | BOXER PUPPY | CHIHUAHUA | CHIHUAHUAPUPPY | JUNIORHANDLING | VÝROČNÁ VÝSTAVA ČIVÁV A PAPILLONOV

 

 

 

MAGAZÍN CHOVATEĽOV A PRIATEĽOV PSOV S NAJDLHŠOU TRADÍCIOU NA SLOVENSKU!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KAM NA VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ? >>> tu <<<

VÝHODY PREDPLATNÉHO >>> tu <<<

ARCHÍV ČLÁNKOV >>> tu <<<

FOTOGALÉRIA  >>> tu <<< 

 

 

Moje skúsenosti nielen z výcviku psa

(10. časť)

Ján Sudimák

 

>>> PDF VERZIA <<<

 

Veľmi náročný nácvik odloženia v stoji za pochodu. Nácvik s motiváciou je vzhľadom k tomu, že pes musí ostať stáť, je veľmi obtiažny.

 

Nácvik začínam tak, že psa pri nohe postavím, fixujem ho ľavou rukou v oblasti slabín a pravou rukou pod krkom. Povel „s-Toj“ s dôrazom na „T“ a pomaly sa posúvam pred psa. Veľmi dôležitá je intonácia povelu. Pri vyslovovaní nedávam dôraz na začiatočné písmeno „s“, ale na druhé písmeno „T“, pretože v ďalšom nácviku, keď budeme vyžadovať rýchle zaujímanie polôh, môže si pes tento povel pomýliť s polohou „sadni“. Zaujatie polohy v stoji cvičím, až pokiaľ pes vydrží stáť, keď sa psovod vzdiali na vzdialenosť minimálne 10 krokov. Po krátkej pauze sa ku psovi vrátim, pomaly sa k nemu priradím a nasleduje pochvala spolu s fixovaním ako na začiatku cviku.

V tejto fáze motiváciu nepoužívam. Len psa pochválim a pohladím. Dôležité je kľudne a pozorné udržanie polohy. Ak som to dosiahol, pristúpim k nácviku zastavenia za pochodu. Pred začatím chôdze ľahko pritlačím dlaňou na ňufák psa. Nácvik začínam z pomalej chôdze, súčasne s povelom „s-Toj“ psa fixujem už známym spôsobom ľavou rukou v oblasti slabín a pravou rukou pod krkom, chvíľu psa pridržím, a tak sa pomaly presuniem pred psa, po krátkej výdrži sa už popísaným  spôsobom priradím ku psovi. Trpezlivosť a pomalé zväčšovanie vzdialenosti sú najlepším receptom, ako si vytvoriť dobrú pozíciu na kvalitné vypracovanie cviku.

V tomto veku začínam s obratmi pri nohe, dôležitým aspektom je nenásilnosť pri nácviku. Tento začínam po ukončení cviku chodenia pri nohe. Je totiž dôležité, aby pes nebol veľmi aktívny. Psa mám pri ľavej nohe v základnom postoji, v pravej ruke držím motiváciu, v ľavej krátke vodítko. Upútam psa motiváciou, povel „k- nohe“, súčasne vykloním motiváciu vľavo, obrat vľavo a psa nenásilne upravím rukou. Nasleduje odmena, pokračujem obdobným postupom obratom v pravo.

Pri nácviku čelom vzad si zvolím spôsob obratu. Buď klasicky do ľavej strany, alebo zvolíme obídenie z pravej strany poza chrbát psovoda. Obidva spôsoby nácviku “čelom vzad“ začínam až po zvládnutí obratov vľavo a vpravo. Postupujem podobne ako pri obratoch vľavo resp. vpravo, ale posuniem obrat o 90°. V tejto fáze nedávam dôraz na rýchlosť ani presnosť. Dôležitá je silná motivácia a po vykonaní troch za sebou idúcich cvikov sa so psom pohrám, alebo mu dám voľno. Nácvik obratov kombinujem s chôdzou pri nohe. Ak pes začína reagovať na povely pri obratoch, neodmeňujem ho okamžite po dosadnutí, ale motiváciu nadvihnem nad hlavu, a po krátkej pauze ho odmením.

 

 

 

Optimálne rozlíšenie 1024x768
Webmaster
© 2000 - 2007: JZ graphics