KYNOLOGICKÁ REVUEFOTOGALÉRIAAKTUÁLNA INZERCIA | ONLINE  PREDPLATNÉ | ON-LINE LINKY | CACIT & GRAND PRIX 

  NAŠI PARTNERI:

PEDIGREEPROFILUM | EUKANUBA | SAURUS | ACANA | ORIJEN AKVÁRIUM KOBOLKA | EAGLE PACK | BELCANDO | TATRAPET |  ALAVISTVA | PENZIÓN LUCUS 

 NEMECKY-OVCIAK | BIOFAKTORY | BAYER | QTEST | MZTRADE | EUROSPORT-K9 | Z POLYTANU | R-CARGO | BEWI DOG | PLAČEK | KOMAR | EUROMESTO | PSIE BÚDY

stránky na www.dogsk.sk:   

SLOVENSKÝ BOXER KLUB | SVETOVÁ VÝSTAVA BOXEROV | MAJSTROVSTVÁ SVETA  BOXEROV | CENTRALEUROPEAN BOXER SHOWKUBIK SLOVAKIA

 FENDER EDDA |  BOXERLINKS.EU | BOXER magazin | BOXER PUPPY | CHIHUAHUA | CHIHUAHUAPUPPY | JUNIORHANDLING | VÝROČNÁ VÝSTAVA ČIVÁV A PAPILLONOV

 

 

 

MAGAZÍN CHOVATEĽOV A PRIATEĽOV PSOV S NAJDLHŠOU TRADÍCIOU NA SLOVENSKU!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KAM NA VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ? >>> tu <<<

VÝHODY PREDPLATNÉHO >>> tu <<<

ARCHÍV ČLÁNKOV >>> tu <<<

FOTOGALÉRIA  >>> tu <<< 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Predstavuje sa Obedience

nová poslušnosť na Slovensku

 

>>> PDF VERZIA <<<

 

 

 

Obedience je jedným z úspešne napredujúcich kynologických športov vo svete. V preklade obedience znamená poslušnosť. Miestom jej zrodu je Veľká Británia, kde bola po prvý raz predstavená ako doplnkový program výstavy Cruft´s. Z Veľkej Británie si rýchlo našla cestu aj do iných krajín sveta, najmä do štátov severnej Európy, kde donedávna nebolo možné skladať skúšky z obrany. Vďaka tradícií sa reprezentanti Škandinávie a Dánska aj teraz umiestňujú v obedience na popredných priečkach svetových súťaží.

Obedience ako druh kynologického športu je evidovaná pod hlavičkou Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI). Medzinárodné súťaže najvyššej triedy (Trieda III) prebiehajú v súlade s medzinárodnými pravidlami podľa všeobecných ustanovení FCI. Národné súťaže sa uskutočňujú podľa  národných pravidiel, tzn. že každý štát má svoj vlastný skúšobný poriadok, podľa ktorého si zostavuje národné skúšky rôznej úrovne náročnosti (spravidla začiatočníci až trieda 3). Národné pravidlá jednotlivých krajín sa môžu líšiť, avšak súťaže medzinárodného významu (Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta) sa riadia, vykonávajú a hodnotia výlučne pravidlami obedience – Trieda III podľa skúšobného poriadku FCI.

Obedience je súbor 10 cvikov, ktoré sú zamerané najmä na poslušnosť, avšak zahŕňajú čiastočne aj prvky pachových prác (identifikácia predmetu). V tréningu sa pes učí vykonávať cviky kontrolovaným spôsobom tak, aby ochotne a v určitej vzdialenosti od psovoda vedel reagovať na vydané povely. Počet vydaných povelov pri jednotlivých cvikoch je striktne určený skúšobným poriadkom. Pri predvádzaní by mal psovod so psom preukázať celkovo dobrý vzájomný vzťah.

Obedience je vhodná pre všetky typy psov bez ohľadu na ich telesnú stavbu a fyzické dispozície. Tento mladý kynologický šport je určený aj pre psov, ktorí nevykonávajú klasický športový výcvik – známu trojzložku: stopa, poslušnosť, obrana. Samozrejme, že aj v obedience sú plemená, ktoré majú lepšie dispozície pre vykonávanie cvikov, napr. border collia. Výhodou v obedience je zvýšený temperament psa, jeho pevná nervová sústava a radosť z cvičenia.

Bratislavský Klub kynológov Staré Ihrisko je otvorenou záujmovou organizáciou, ktorá sa zameriava na výchovu a výcvik psov všetkých plemien, s preukazom pôvodu i bez neho. Združuje chovateľov, cvičiteľov a majiteľov psov, ktorým vytvára podmienky pre ich záujem o kynológiu. Podporuje aktívny odpočinok svojich členov, vytvára podmienky pre rozvoj športovej kynológie a aktívne sa podieľa na socializácií sídliskových psíkov. Práve na tomto cvičisku sa zrodila myšlienka podporiť masovosť kynológie prostredníctvom cvičenia obedience na Slovensku.

Návrh národných pravidiel obedience pre Slovenskú republiku vznikol z iniciatívy členov Klubu kynológov Staré ihrisko, Bratislava (www.kksi.sk) a vychádza jednoznačne najmä z medzinárodného skúšobného poriadku Obedience. Prvým dňom roku 2008 sa obedience zaradila medzi ostatné odvetvia športovej kynológie na Slovensku tým, že Prezídium Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky na svojom zasadnutí schválilo predložený návrh skúšobného poriadku poslušnosti „Obedience“ a s účinnosťou od 1. 1. 2008 ho oficiálne uviedlo do života. Týmto významným krokom odštartovala obedience svoju cestu aj na Slovensku. Cvičenie obedience je súčasťou pravidelných výcvikových hodín Klubu kynológov Staré ihrisko Bratislava. V súčasnosti klub aktívne spolupracuje s renomovanou rakúskou reprezentantkou  Petrou Florschütz na osvete obedience na Slovensku prostredníctvom organizovania seminárov, perspektívne aj do budúcna. Vzhľadom k charakteru cvikov obedience sa tento kynologický šport môže stať vhodnou aktivitou pre všetky mestské cvičiská a taktiež pre všetkých, ktorí chcú so svojimi psíkmi aktívne a príjemne stráviť spoločný čas, prípadne zmerať si sily na preteku.

Pre organizovanie skúšok a pretekov v roku 2008, ktoré sa môžu konať v rámci IPO skúšok alebo samostatne, sa dohodlo, že obedience budú posudzovať IPO rozhodcovia ZŠK SR. V priebehu roka je plánované preškolenie rozhodcov resp.  prípadná špecializácia rozhodcov na posudzovanie a hodnotenie iba obedience.

Pre veľmi rýchlu orientáciu uvádzam zoznam a krátky popis cvikov obedience podľa schváleného skúšobného poriadku pre Slovensko. Podrobnejšie informácie o obedience na Slovensku, spôsob vykonania a hodnotenia cvikov podľa národných pravidiel SR nájdete na linku: www.dog-obedience.sk. Oficiálne schválený skúšobný poriadok obedience pre SR je zverejnený taktiež na www.suchno.sk  a   www.zsksr.sk. Verím, že obedience si čoskoro nájde svojich stálych priaznivcov.

Zoznam a popis cvikov:

(Cvik 1 a cvik 2 sú vykonávané v skupine maximálne 6 dvojíc (psovod + pes), ostatné cviky vykonáva psovod so psom v cvičebnom priestore jednotlivo na základe pokynov pomocníka, ktorý velí. Rozhodca neorganizuje postup cvičenia, ten prenecháva pomocníkovi. V priebehu vykonávania cvikov rozhodca iba pozoruje a hodnotí prácu psovoda a psa).

Cvik 1 Odloženie v sede v skupine (max. 6 psov)

OB Začiatočníci

Trieda 1

Trieda 2

Trieda 3

Pes je odložený počas 30 sekúnd, psovod je  vzdialený 5 m čelom ku psovi

Pes je odložený počas 1 minúty, psovod je  vzdialený 10 m chrbtom ku psovi

Pes je odložený počas 1 minúty, psovod je v úkryte

Pes je odložený počas 2 minút, psovod je v úkryte

Cvik 2 Odloženie v ľahu v skupine (max. 6 psov)

OB Začiatočníci

Trieda 1

Trieda 2

Trieda 3

Pes je odložený počas 1 minúty, psovod je vzdialený 5 m čelom ku psovi

Pes je odložený počas 2 minút, psovod je vzdialený 10 m chrbtom ku psovi

Pes je odložený počas 3 minút, psovod je  v úkryte a medzi psami prechádza vlnovito cudzia osoba

Pes je odložený počas 4 minút, psovod je v úkryte a medzi psami prechádza vlnovito cudzia osoba

Cvik 3 Chôdza pri nohe

(Ide o možné varianty, nakoľko schému cviku stanovuje rozhodca pred začiatkom súťaže)

OB Začiatočníci

Trieda 1

Trieda 2

Trieda 3

v normálnom tempe po trase tvaru osmičky a potom cca 25 m priamo

v normálnom a pomalom tempe po vopred stanovenej trase: dvojica musí predviesť najmenej 3x zastavenie, 2x obrat vľavo, 2x obrat vpravo, 2x čelom vzad, 2 úkroky vpravo, 2 úkroky  vpred, obraty na mieste: vľavo bok, vpravo bok, čelom vzad

v normálnom a pomalom tempe po vopred stanovenej trase: dvojica musí predviesť najmenej 4x zastavenie, 6x obrat vľavo, 6x obrat vpravo, 4x čelom vzad, 2 úkroky vpravo, 2 úkroky dozadu, obraty na mieste: vľavo bok, vpravo bok, čelom vzad

v normálnom a pomalom tempe po vopred stanovenej trase: dvojica musí predviesť najmenej 6x zastavenie, 6x obrat vľavo, 6x obrat vpravo, 6x čelom vzad, 2 úkroky vpravo, 2 úkroky vľavo, 2 úkroky dozadu, obraty na mieste: vľavo bok, vpravo bok, čelom vzad

Cvik 4 Odloženie psa za pochodu

OB Začiatočníci

Trieda 1

Trieda 2

Trieda 3

do ľahu na 15 m rovnej trase

do ľahu na trase v tvare štvorca          8 m x 8 m

Postupne do sedu a do ľahu na trase v tvare štvorca          8 m x 8 m

postupne do stoja, do sedu a do ľahu na trase v tvare štvorca  8 m x 8m

Cvik 5 Privolanie psa

OB Začiatočníci

Trieda 1

Trieda 2

Trieda 3

z ľahu z 20 m vzdialenosti

z ľahu Z 25 m vzdialenosti s medzipovelom „Ľahni“

z ľahu z 25 m vzdialenosti s medzipovelom    „Stoj“

z ľahu z 30 – 35 m vzdialenosti s medzipovelmi „Stoj“ a  „Ľahni

Cvik 6 Vyslanie vpred do štvorca

OB Začiatočníci

Trieda 1

Trieda 2

Trieda 3

štvorec 3 m x 3 m vzdialený 5 m pes a na povel vopred nahlásený zaujme polohu

štvorec 3  m x 3  m vzdialený 15 m a povel „Ľahni“ vo štvorci

s povelom „Ľahni“, a privolanie psa z ľahu kráčajúcim psovodom s povelom “K nohe“ (štvorec 3  m x 3  m vzdialený 23 m, privolanie za pochodu)

s povelom „Ľahni“, a privolanie psa z ľahu kráčajúcim psovodom s povelom “K nohe“ (štvorec 3  m x 3  m vzdialený 23 m, privolanie za pochodu)

Cvik 7  Priamy aport

OB Začiatočníci

Trieda 1

Trieda 2

Trieda 3

nosenie cudzieho predmetu - prebranie činky od psovoda za pochodu a nesenie 10 m

aportovanie cudzieho predmetu - činka odložená pomocníkom na zem vo vzdialenosti 10 m

aport cudzej činky vzdialenej 20 m od psovoda položenej na zem ešte s ďalšou cudzou činkou. Smer aportovanej činky sa losuje

aport cudzej činky - činka sa losuje z troch, psovod je od strednej činky (ktorá sa nikdy nelosuje) na 20 m

Cvik 8 Skok cez prekážku a aport predmetu

OB Začiatočníci

Trieda 1

Trieda 2

Trieda 3

IBA skok cez prekážku oboma smermi (bez aportu). Výška prekážky podľa kohútikovej výšky psa

Aport vlastného predmetu. Výška prekážky podľa kohútikovej výšky psa, psovod nemôže psa motivovať.

cudzieho predmetu (cvik končí odovzdaním aportu, výška prekážky zodpovedá kohútikovej výške psa)

Skok cez prekážku a aport kovového predmetu

Cvik 9 Identifikácia predmetu a aportovanie

OB Začiatočníci

Trieda 1

Trieda 2

Trieda 3

predmet, ktorý bude pes hľadať, psovod preberá pred cvikom 3

zo 4 predmetov uložených v priamke alebo štvorci, predmet, ktorý bude pes hľadať, psovod preberá pred cvikom 3

z 5 predmetov uložených v priamke alebo v kruhu, predmet, ktorý bude pes hľadať, psovod preberá pred cvikom 6

zo 6 predmetov uložených v priamke alebo v kruhu , predmet, ktorý bude pes hľadať, má psovod u seba 5 sekúnd

Cvik 10 Ovládateľnosť na diaľku

OB Začiatočníci

Trieda 1

Trieda 2

Trieda 3

Polohy - Sadni, Ľahni vo vzdialenosti 5 m od psa, zmena povelu každých 10 sekúnd

polohy - Sadni, Ľahni vo vzdialenosti 5 m od psa, zmena povelu každých 8 sekúnd

polohy - Sadni, Ľahni vo vzdialenosti 15 m od psa, zmena povelu každých 5 sekúnd

polohy – Sadni, Ľahni, Vstaň vo vzdialenosti 15 m od psa, zmena povelu každých 5 sekúnd

 

 

Spracovala: Inge Tkáčová,

členka KKSI a  Klubu obedience.cz v Českej republike

 

 

 

Optimálne rozlíšenie 1024x768
Webmaster
© 2000 - 2007: JZ graphics