KYNOLOGICKÁ REVUEFOTOGALÉRIAAKTUÁLNA INZERCIA | ONLINE  PREDPLATNÉ | ON-LINE LINKY | CACIT & GRAND PRIX 

  NAŠI PARTNERI:

PEDIGREEPROFILUM | EUKANUBA | SAURUS | ACANA | ORIJEN AKVÁRIUM KOBOLKA | EAGLE PACK | BELCANDO | TATRAPET |  ALAVISTVA | PENZIÓN LUCUS 

 NEMECKY-OVCIAK | BIOFAKTORY | BAYER | QTEST | MZTRADE | EUROSPORT-K9 | Z POLYTANU | R-CARGO | BEWI DOG | PLAČEK | KOMAR | EUROMESTO | PSIE BÚDY

stránky na www.dogsk.sk:   

SLOVENSKÝ BOXER KLUB | SVETOVÁ VÝSTAVA BOXEROV | MAJSTROVSTVÁ SVETA  BOXEROV | CENTRALEUROPEAN BOXER SHOWKUBIK SLOVAKIA

 FENDER EDDA |  BOXERLINKS.EU | BOXER magazin | BOXER PUPPY | CHIHUAHUA | CHIHUAHUAPUPPY | JUNIORHANDLING | VÝROČNÁ VÝSTAVA ČIVÁV A PAPILLONOV

 

 

 

MAGAZÍN CHOVATEĽOV A PRIATEĽOV PSOV S NAJDLHŠOU TRADÍCIOU NA SLOVENSKU!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KAM NA VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ? >>> tu <<<

VÝHODY PREDPLATNÉHO >>> tu <<<

ARCHÍV ČLÁNKOV >>> tu <<<

FOTOGALÉRIA  >>> tu <<< 

 

 

Historicky prvý slovenský seminár o obedience

 

Inge Tkáčová a Pavel Tamáši,

členovia Klubu kynológov Staré ihrisko v Bratislave

 

>>> PDF VERZIA <<<

>>> FOTOGALÉRIA <<<

 

Prvým dňom nového roka 2008 zaznamenala Obedience na Slovensku historicky významný krok. Zväz športovej kynológie SR schválil oficiálny skúšobný poriadok, a tým sa obedience zaradila medzi ostatné kynologické športy na Slovensku. Snažíme sa o propagáciu tejto špecifickej poslušnosti na verejnosti a pomáhame jej preniknúť do povedomia nielen zástupcov športovej kynológie. Sme presvedčení, že nové cvičenie by mohlo byť vhodnou náplňou pre všetky kynologické kluby, obzvlášť pre kluby, kde podmienky neumožňujú vykonávať klasický športový výcvik, resp. majitelia psíkov nemajú záujem venovať sa stopám či obrane. Sme toho názoru, že obedience na Slovensku môže výrazne napomôcť rozvoju masovosti v kynológii, ktorej nedostatok v súčasnej dobe pociťujeme. Spolupracujeme s renomovanou rakúskou trénerkou a reprezentantkou Petrou Florschütz, ktorá nám ochotne pomáha preniknúť do dokonalosti cvičenia obedience. Postupne si táto vysoká škola poslušnosti získava svojich priaznivcov a obdivovateľov.

Ako zakladatelia obedience na Slovensku sme sa rozhodli usporiadať historicky prvý seminár o novom odvetví v slovenskej kynológii. Nakoľko v súčasnosti náš klub kynológov Staré ihrisko Bratislava (KKSI) nedisponuje vlastným ani prenajatým miestom na cvičenie, o pomoc sme požiadali priateľov z kynologického klubu  PO&VA Šamorín. Tí nás bez váhania a nezištne podporili, za čo im srdečne ďakujeme – menovite Štefanovi Pongráczovi. Kynologický klub PO&VA Šamorín vznikol v októbri roku 2001. V súčasnosti klub združuje stálych členov so psami rôznych plemien, pričom aktívnymi členmi sú aj mladí do 18 rokov. Výcvikový areál klubu o rozlohe 115 m x 68 m vyrástol vďaka pomoci Mestského úradu v Šamoríne. Kvalitnou prácou svojich členov klub neraz dokázal prispieť k zabezpečeniu a dobrému priebehu významných kynologických akcií. Touto cestou ešte raz srdečne ďakujeme za nezištnú pomoc a priateľskú podporu.

Seminár začal 8. marca 2008 v ranných hodinách prezentáciou vo veľmi studenom, veternom a daždivom počasí. Všetci sme ocenili iniciatívu členov PO&VA Šamorín, ktorí v piatok podvečer skvele pripravili areál, postavili vojenský stan pre prípad využitia v nepriaznivom počasí, zabezpečili bufet s nápojmi a jedlom a dali k dispozícií aj vyhriatu klubovňu pre tých, ktorí sa potrebovali počas prestávok zohriať. Seminár prebiehal v priateľskej atmosfére. Pani Petra prišla aj so svojou dcérou Monikou a pre názorné ukážky predvedenia cvikov priviezli aj dve suky veľkého bradáča a trojročnu suku malinoisa. Po úvodom predstavení, slovách o histórii vzniku obedience a vysvetlení podstaty cvikov vzhľadom na porovnanie s cvikmi IPO sa pristúpilo k prezentácii obedience podľa najvyššej triedy III v súlade so skúšobným poriadkom FCI. Cviky predvádzala Monika s maliňáčkou, s ktorou sa kvalifikovala na tohtoročné Majstrovstvá sveta v Štokholme. Počas jej prezentácie Petra upozorňovala na hlavné nedostatky a chyby, ktorých sa pretekári dopúšťajú, a zdôraznila nedostatky, pri ktorých pretekár ukončí cvik bez získania bodov. Pri všetkých cvikoch musí pes cvičiť bez štekania alebo kňučania. To sa považuje za prejav nekľudu. Všetky zvukové povely musia byť vydané s primeranou hlasovou intenzitou. V obedience sú hlasné povely neprípustné.     

Pri cviku 1 a 2 sú psi v skupine odložení v sede alebo v ľahu (maximálne 6 psov v skupine), pričom psovodi sa od nich vzdialia a zotrvajú v úkryte určenú dobu (2 minúty pri odložení v sede a 4 minúty pri odložení v ľahu). Pri oboch cvikoch musí pes nehybne zostať sedieť alebo ležať, pokiaľ sa psovod nevráti, a cvik nie je ukončený. Za hrubú chybu sa považuje, ak pes pred limitom ukončenia cviku opustí svoje miesto, taktiež, ak intenzívne šteká alebo kňučí. Za chybu sa považuje aj zdvíhanie labiek (prešľapovanie), nekľudné sedenie a hmýrenie sa. Agresívny alebo bojazlivý pes stráca všetky body za cvik, alebo môže byť dokonca až diskvalifikovaný.    

Cvik 3 - chôdza pri nohe sa vykonáva podľa schémy, ktorá je určená na začiatku preteku či skúšky. Všetci pretekári musia vykonať cvik podľa rovnakej schémy. Počas celej doby musí pes kráčať tesne vedľa ľavej nohy psovoda. Nesmie predbiehať, zaostávať, tlačiť sa na psovoda a pri zastavení sa musí okamžite posadiť. Chôdza sa hodnotí pri všetkých cvičeniach. Ak sa pes počas chôdze v tomto cviku veľmi od psovoda vzďaľuje, môže byť penalizovaný až stratou všetkých bodov za cvik. Taktiež slovné povely psovoda vydané psovi počas chôdze sa penalizujú.

Cvik 4 – odloženie za pochodu do stoja, do sedu, do ľahu vo štvorci sa vykonáva na obvode štvorca 8 m x 8 m. Cvik sa hodnotí ako nesplnený vtedy, ak pes zaujme správne menej ako dve velené polohy. Aj v tomto cviku sa kladie dôraz na precíznu „obedience“ chôdzu. Zaostávanie, predbiehanie, pomalé zaujatie polohy sa považuje za chybu. Dôraz sa kladie aj na to, ako psovod a pes prechádzajú okolo rohov. Obaja musia rohy označené kužeľmi prejsť po línii pravého uhla. Pri zaujatí polohy pes musí okamžite zaujať pozíciu na všetkých štyroch labkách. Posúvanie a kroky navyše sa penalizujú stratou bodov.

Cvik 5 – pri privolaní z ľahu s medzipovelmi „Stoj“ a „Ľahni“ sa hodnotí najmä rýchlosť a ochota psa plniť povely psovoda. Pes má čo najkratšou cestou pribehnúť k psovodovi, pričom pri poveloch „Stoj“ a „Ľahni“ má bez váhania a rýchlo zaujať určenú polohu, pričom nesmie po vydaní povelu prebehnúť viac ako jednu  dĺžku svojho tela. Za chyby sa považuje pomalé zastavenie a zaľahnutie, narazenie do psovoda pri predsadnutí. Penalizujú sa povely navyše, zaujatie nesprávnej polohy alebo vynechanie určenej polohy. Počas cviku musí byť pes prinajmenšom v pokluse.  

Cvik 6 – vyslanie vpred do štvorca sa vykonáva podľa stanovenej schémy uvedenej v skúšobnom poriadku. Pri tomto cviku môže psovod vydávať aj zvukové aj posunkové povely, avšak môžu byť vydané iba súčasne (nikdy nie postupne, inak sa rátajú za dva povely). Pri tomto cviku môže psovod vydať najviac 6 povelov. Každý povel navyše je penalizovaný stratou bodov. Cvik nie je splnený, ak pes leží vo štvorci tak, že mu cez ohraničené časti prečnieva nejaká časť tela (okrem chvosta). Štvorec je veľký 3 m x 3 m.  Pes by mal bežať do štvorca rovnakou rýchlosťou, akou beží ku kužeľu. Aj vyslanie aj privolanie by mal pes vykonať na čo najkratšej trase (nie oblúkom).    

Cvik 7 – aportovanie drevenej činky sa vykonáva po vylosovaní, a tú pomocník odkladá na zem ako prvú. Je vzdialená od východiskového bodu približne 10 m. Po vydaní povelu pes najskôr beží ku kužeľu v priamom smere, kde musí v kruhu okolo kužeľa zastať. Ak sa posadí, alebo si pri kuželi ľahne, stráca body. Ak nezastaví v kruhu, nezískava žiadne body. Taktiež nezíska žiadne body, ak aportuje nesprávnu činku. Pes musí aportovať činku čo najrýchlejšie, po priamej trase a nesmie ju  prekusovať. 

Cvik 8 – skok cez prekážku a aport kovového predmetu je cvik, pri ktorom sa hodnotí presnosť a čistota skoku bez dotyku o prekážku a ochota psa aportovať kovovú činku. Taktiež sa hodnotí čistota a rýchlosť aportu, tzn. rýchlosť uchopenia činky, prekusovanie, prinášanie, odovzdanie.

Cvik 9 – identifikácia predmetu a aportovanie preveruje psa v schopnosti koncentrovať sa na pach psovoda a priniesť správny predmet odložený medzi ostatné. Pri tomto cviku nie je možné vydať posunkový povel. Taktiež vydanie zvukového povelu, keď je pes pri predmetoch, nie je prípustné. Toto sa považuje za hrubú chybu a má za následok nesplnenie cviku. Pes musí aportovať predmet približne do 30 sekúnd, pričom sa hodnotí aj spôsob odovzdania psovodovi. Predmet je veľký 2 cm x 2 cm x 10 cm a pes ho nesmie ani prekusovať, ani sa s ním hrať. Prelomenie predmetu je penalizované stratou všetkých bodov za cvik.  

Cvik 10 – ovládateľnosť na diaľku začína uložením psa do polohy ľahni. Na zvukové a posunkové povely, ktoré musia byť vydané iba súčasne, pes mení velenú polohu v intervale približne každé 3 sekundy. Dôraz sa kladie na rýchlosť zmeny polohy, pričom sa pes nesmie posúvať. Každé posunutie znamená penalizáciu. Taktiež sa hodnotí intenzita používania slovných a posunkových povelov. V obedience sa nemôžu používať prehnane hlasné povely.   

Po ukážkach Moniky nám Petra predviedla štýl cvičenia cvikov obedience so svojimi bradáčkami – Gajou a Gennie. S Gajou má zložených niekoľko trojkových skúšok. Petra sa zúčastnila mnohých národných a medzinárodných súťaží z výkonu, agility, obedience, IPO, SCHH, FH RH-TR-A. Kynológii sa venuje viac ako 44 rokov a trénuje psov bez rozdielu plemena. Pod jej vedením úspešne zložil IPO 3 skúšku aj pudel veľký. Dvanásťkrát bola účastníčkou Majstrovstiev sveta alebo Európy, pretekala v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Taliansku, Poľsku a iných krajinách Európy. Na pretekoch obedience mnohokrát získala ocenenie „Výborný“. Na jej celkovom prejave a štýle bolo vidieť, že cvičenie a tréning psov má veľmi rada, a spoločná práca na výcviku jej prináša radosť. Na ihrisku predviedla, že je skutočnou majsterkou v kynológii, a mnohokrát si svojím výkonom vyslúžila obdiv aj potlesk prítomných. Ako sama povedala, v prvom rade cvičí pre radosť. Nikdy psov nepovažovala a ani nepovažuje za pomôcku na cvičenie, ktorú vyhodí, keď nevyhovuje. Je spokojná, keď vidí, že aj psi majú z výcviku radosť.

Jej kladný vzťah k ľuďom aj psom sa prejavil tiež v druhej polovici semináru, kedy si psovodi mohli vyskúšať takmer každý cvik obedience triedy začiatočníkov. Tréning prebiehal v priateľskej atmosfére za asistencie Petrinho jemného humoru a záujmu cvičiacich aj divákov. I napriek nepríjemne chladnému počasiu nálada bola skvelá. Petra upozorňovala na chyby a nedostatky, ktoré si dovtedy mnohokrát ani sami psovodi neuvedomovali. Vysvetlila postup nácviku jednotlivých cvikov a ochotne odpovedala na každú zvedavú otázku. Sami sme sa presvedčili, že jej rady fungujú, a boli sme niekedy až milo zaskočení, že Petra na prvý pohľad odhadla psa i psovoda.  Spolupráca s ňou bola potešením a veríme, že nebola posledná, pretože...   

...veľa ciest vedie k cieľu – ukázala nám jednu z nich.

 

            Viac informácií o obedience na Slovensku nájdete na oficiálnej stránke pre tento šport: www.dog-obedience.sk

 

 
 

 

Optimálne rozlíšenie 1024x768
Webmaster
© 2000 - 2007: JZ graphics