SVETOVÁ VÝSTAVA DOBERMANOV

FOTOGALÉRIA

 

I.D.C. World Championship Bratislava 2. - 4. september 2005


Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou! V priebehu troch rokov sa svetová výstava dobermanov dvakrát konala na Slovensku! A nielenže sa konala, ale bola usporiadaná v oboch prípadoch na vysokej odbornej a spoločenskej úrovni! V tejto chvíli by sa slušilo zagratulovať Doberman klubu Slovenskej republiky a poďakovať sa za vzornú reprezentáciu Slovenska a našej kynológie...

 

Klub sú reálni ľudia! A práve reálnym ľuďom musí patriť náš obdiv, vďaka a úcta za to, čo urobili nielen pre dobermanov a ich priaznivcov, ale pre celú našu kynologickú pospolitosť. Začnime pekne po poriadku. Predstavovať prezidentku klubu, Dr.Gabrielu Ridarčíkovú, väčšine z vás netreba. Úspešná chovateľka dnes už svetoznámej chovateľskej stanice "z Tomky", o ktorej sa tiež vie, že je prísna, ale pritom spravodlivá rozhodkyňa. Práve počas jej éry sa začali a stále píšu dejiny Doberman klubu Slovenska zlatými písmenami. Dvoje majstrovstvá sveta vo Vrbovom, dve svetové výstavy, posudzovanie slovenského rozhodcu na Majstrovstvách sveta v Nemecku, ďalší svetový šampionát pridelený Slovensku, ale aj množstvo významných klubových podujatí ako je GRAND PRIX o zlatého dobermana, to sú vymenované len tie najvýraznejšie akcie, vrchol ľadovca, ktoré sprevádzajú súčasné vedenie klubu. Je veľmi dôležité záujmový spolok "správne naštartovať" a vytvoriť v ňom atmosféru, keď nadšenci sú ochotní nechať pre spoločné dobro všetko to pozitívne, čo ľudský um skrýva. Náš veľký obdiv a vďaka patrí najmä manželom Wolfgangovi a Alici Freyer. Množstvo hodín obetovaného času, ale povedzme si úprimne aj finančných prostriedkov a energie, ktorú venovali príprave všetkých významných podujatí, nevynímajúc aj tohtoročnú akciu svetového formátu. Pri pohľade na organizačný tím sme mohli zhliadnuť mnohé známe osobnosti, ktoré obetavo pomáhali napriek tomu, že nie sú chovatelia dobermanov, ale chceli byť pri tom a priložiť ruku k dielu. Za spomenutie stoja mená Ing. Alžbeta Švorcová, Jana Janeková, Linda Voláriková či Ing. Róbert Kanás. Nie, nemám obavy o nasledovníkov v tomto agilnom klube, ktorý si obhájil už neraz miesto na medzinárodnom poli. V organizačnom výbore sa aktívne podieľali aj osobnosti klubu a to úspešný chovateľ Ing. Pavol Králik a rovnako známy a úspešný chovateľ Jozef Klíma, ktorý je navyše aj špičkovým rozhodcom exteriéru, ale aj výkonu. On bol práve tým slovenským rozhodcom, ktorému sa dostalo cti posudzovať tohtoročné majstrovstvá sveta v krajine pôvodu plemena.

Samotnej svetovej výstave predchádzal kongres, ktorý sa konal taktiež v priestoroch Incheby, presnejšie v jej kongresovej sále, a tak isto ako pred dvoma rokmi, bol opäť výborne pripravený. Prítomní boli účastníci z 20. členských krajín Medzinárodného doberman klubu IDC. Z predstavenstva IDC chýbali traja jeho členovia, z ktorých dvaja boli hospitalizovaní a jeden ospravedlnený. Medzi dôležité body programu na kongrese patrilo bezpochyby prijatie nových členských krajín, a to Srbska a Čiernej Hory, Mexika a opäť bolo prijaté Grécko. Prijatie Anglicka, ktoré si tiež podalo do IDC žiadosť, bolo presunuté na rok 2006, nakoľko Anglicko nemalo na kongrese oficiálneho zástupcu a pri prijatí je podmienkou, že musí byť prítomný zástupca Doberman klubu uchádzajúcej sa krajiny o členstvo. Veľmi zaujímavé sa zdá byť rozdelenie svetových výstav IDC na nasledujúce roky. Kým v rokoch 2006 v Maďarsku a 2007 v Taliansku sa dá očakávať absolútna svetová špička, rok 2008, keď prebehne svetová výstava vo Švédsku, bude pravdepodobne bez kupírovaných jedincov za účasti škandinávskych dobermanov a s otáznikom počtu prihlásených psov. Majstrovstvá sveta vo výkone boli pridelené len na roky 2006, kedy sa uskutočnia v Taliansku a v roku 2007 sú tieto naplánované na Slovensko. Dosť nelogická sa nám zdá byť snaha o obmedzenie počtu štartujúcich z jednotlivých krajín na majstrovstvách sveta. Kým na majstrovstvách sveta všetkých plemien je účastníkov vyše sto a na veľkých pretekoch na Slovensku sa dokáže takýto počet zvládnuť za dva dni, je myslím pri dnešnom počte účastníkov nad týmto u dobermanov veľmi predčasné polemizovať. Vo vzťahu k štartu na MS bola navrhnutá zásada, že sa bude postupovať podľa reglementu FCI, keď sa bude brať do úvahy trvalý pobyt účastníka.


Najúspešnejší doberman slovenského chovu I.Ch a Multichampión XERXES z Tomky
(I.Ch. COMO JIVONO di Matario x Ch. VICTORIA z Tomky),
chov: Dr. Gabriela Ridarčíková, maj: Alica & Wolfgang Freyer

V súvislosti so zadávaním titulov Svetový víťaz IDC boli prijaté kongresom nasledovné podmienky. Od roku 2006 musia urobiť psy, ktorí sa uchádzajú o IDC víťaza, test povahy, ktorý sa bude robiť na mieste, deň pred výstavou. Od roku 2007 musí mať IDC víťaz nemeckú skúšku chovnosti - ZTP. Vyslovme ale otázku prečo nemeckú? Prečo IDC ak sa považuje za medzinárodný klub a požaduje možno opodstatnene skúšku chovnosti, nestanoví pre členské krajiny rovnaké podmienky, ktoré by mohli byť vykonávané kdekoľvek na svete rozhodcom na to určeným národným klubom? Prečo musia v dnešnej neľahkej dobe cestovať psy do Nemecka, alebo prečo je nutné z tejto krajiny pozývať rozhodcov za účelom skúšky chovnosti? Odpoveď na túto otázku si asi nájde každý sám. Rozhodne by bolo oveľa prehľadnejšie a pre chovateľov aj zaujímavejšie, ak by sa skúška povahy vykonala deň pred výstavou u všetkých dospelých jedincov, ktorí ašpirujú na titul, alebo inak povedané, bez preskúšania povahy by titul u konkrétneho jedinca nemohol byť zadaný. Takéto verejné preskúšanie povahy by bolo iste pre mnohých aj veľmi zaujímavé. Zástupcovia členských krajín navrhnutý model prijali, takže asi väčšine vyhovuje usporadúvať nemecké skúšky chovnosti na svojom území, za účasti nemeckých, alebo Nemeckým doberman klubom vyškolených rozhodcov.

Tohtoročnú svetovú výstavu IDC posudzovali pán Hans Wiblishauser, Dr Pierluigi Pezzano, Karl P. Reisinger, Dr. Gabriela Ridarčíková, Fr. M. Dalgaard a Walter Hänsel. Neviem, či je dobré alebo nie, ak dôležité triedy čiernych dospelých psov a čiernych dospelých sučiek posudzujú už viac rokov za sebou tí istí rozhodcovia a to pán Hans Wiblishauser a Dr Pierluigi Pezzano. Možno je to v prospech toho, že je v chove preferovaný po roky rovnaký typ, pretože iný pozitívny moment vidieť nie je.

Slovenské farby úspešne hájili veľmi excelentná hnedá sučka v triede dorastu AYRIN STAR of Bedea ( Ch. ADAMANT de Grande Vinko x I.Ch. Tahi-Réme TRINITI),

ch: Jana Ružičková, maj: Alica a Wolfgang Freyer, ktorá skončila na krásnom prvom mieste. V triede veteránov sučiek získala V1 CH WENDY WIKY Z TOMKY (Shogun van Roveline x Nina z Tomky), majiteľky Marcely Korchaníkovej. V čestnej triede bol vystavený najúspešnejší doberman slovenského chovu Interchampión a Multichampión XERXES z Tomky (I.Ch. COMO JIVONO di Matario x Ch. VICTORIA z Tomky), z chovu Dr. Gabriely Ridarčíkovej vo vlastníctve Alice a Wolfganga Freyer.

Žiaľ do svetovej špičky sa ďalší naši jedinci neprebojovali. Nie je tomu tak preto, že chov dobermanov je u nás na nižšej úrovni než v iných krajinách. Ozajstným dôvodom je najmä to, že k mimoriadnej kvalite je potrebná aj kvantita. Len z veľkého množstva šteniat vysokého priemeru môže vyrásť absolútna svetová špička, ktorú je navyše nutné na vrcholnom podujatí aj dobre odprezentovať. Pri počte odchovaných šteniat na Slovensku, ktoré sa dá porovnať so stredne veľkou chovateľskou stanicou v Taliansku či Rusku, nás môže tešiť každý jeden medzinárodný úspech, ktorí naši jedinci dosiahnu.

Nuž a komu patrila na tohtoročnej svetovej výstave, kde bolo prihlásených 519 jedincov, najväčšia sláva?

Svetový víťaz mladých IDC - čierny pes PATHOS DELLE QURENCE NERE, (Urbano del Diamante Nero x Ninette della Sinvesa),maj: Deo Salvatore (I)

Svetový víťaz mladých IDC -hnedý pes IRINLAND ORIDZIN OLOFF (Irinland Duc Dufer x Irinland Kamila Kara), maj: E. Schetinnikova (RUS)

Svetová víťazka mladých IDC - čierna sučka ESTELLA VON NEMESIS (CH Bahrein Brando von Ashanti x CH Aspen von Karat), maj: Sonja & Henz Peks (D)

Svetová víťazka mladých IDC - hnedá sučka HESSEN DI CASA GIARDINO (Fedor del Nasi x Asiaangel di Casa Giardino, maj: Casa Gardino (I)

Svetový víťaz IDC - čierny pes: FEROFARAHGOMEZ DI CAMPOVALANO (Gino Gomez del Citone x Farah di Campovalano), maj: Gabriele Prosperi (I)

Svetový víťaz IDC - hnedý pes: FEDOR DEL NASI (Baron Nike Renewal x Akuna Matata de Grande Vinko), maj: Baranja Simon (SLO)

Svetová víťazka IDC - čierna sučka AISA ADELAILA PILIGRIMAS (Ilane Darafal x Taisija iz Slavnoi Stai), maj: S. Ravera & B. Berleti (I)

Svetová víťazka IDC - hnedá sučka: NIKITA GRAZ Z ROMARU (Windsor Alexander x Kaira Kiara z Helfštýna), maj: A. Pešková (CZ)

Majiteľom Svetových víťazov IDC gratulujeme! Všetkým tým, ktorí spolu s manželmi Wolfgangom a Alicou Freyer priložili ruku k dielu v prospech úspešného podujatia, ktoré opäť urobilo dobré meno slovenskej kynológii nielen doma, ale aj v blízkom a vzdialenom zahraničí, úprimne ďakujeme!

Jozef Šuster

<<< späť