Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov - IDC

 

Vrbové 15. - 17. 6. 2007

FOTOGALÉRIA


Popri schopnostiach je potrebná pri organizácii podujatia, akým sú majstrovstvá sveta vo výkone, aj veľké nadšenie a ochota urobiť oveľa viac, ako si bežný smrteľník dokáže čo i len predstaviť. Toto všetko sa skĺbilo aj u manželov Wolfganga a Alici Freyer a Miroslava Slováka. Aj keď nechceme všetkým zúčastneným upierať ich zásluhy na zorganizovaní tohtoročných majstrovstiev sveta, spomenuté "trojsúkolesie" dokázalo nie v jednoduchých podmienkach zorganizovať ďalšie podujatie, ktoré sa zapíše do dejín Doberman klubu Slovenskej republiky, Medzinárodného doberman klubu - IDC a, pochopiteľne, aj mestečka Vrbové, ktoré sa takto stalo dejiskom už piateho svetového šampionátu.

 


Dekorovanie prvých troch najlepších na tohtoročných majstrovstvách sveta dobermanov.

Prípravy na podujatie svetového formátu sa začínajú často oveľa skôr, ako skončí aktuálny ročník. Presvedčiť sa o tom mohli aj tohtoroční účastníci, keď už mohli zhliadnuť upútavky na MS 2008, ktoré budú v Rakúsku. Tak tomu bolo aj v prípade tohtoročných majstrovstiev sveta. Od tých minuloročných, ktoré sa konali v Nemecku, a kde stopy posudzoval slovenský rozhodca Jozef Klíma, bolo samozrejmosťou aj to, že ani výber plôch na stopy nesmie byť náhodný. Nikto z usporiadateľov nechcel pripustiť ani len myšlienku, aby sa na Slovensku opakovali vážne nedostatky z Nemecka, keď vysoký porast v mnohých prípadoch takmer zakrýval viditeľnosť psa.

Usporiadateľom majstrovstiev sveta bol Doberman klub Slovenskej republiky. Jeho členovia a funkcionári si vybrali svoj podiel pri prípravách MS rôzne. Nechýbali veľmi aktívni, ale tak, ako to býva, ani pasívni. Pre tú druhú kategóriu snáď len odkaz, že každé vydarené podujatie usporiadané pod hlavičkou ich klubu zvyšuje "raiting" aj ich psov a odchovov, a to v celosvetovom meradle. Každý by mal preto podľa svojich možností prispieť k zdarnému podujatiu svojím dielom. Len očakávať a prípadne kritizovať by nemalo byť tým správnym postojom člena renomovaného chovateľského klubu.

Pri tejto príležitosti mi nedá nespomenúť členov KŠK Vrbové. Aj keď niektorí z nich sa tiež "postavili" k tejto aktivite klubu dosť ležérne, silné jadro klubu dokázalo, že po stránke odborného zabezpečenia vrcholové podujatie zvládnuť dokáže.

Rozhodcov na Majstrovstvá sveta dobermanov deleguje prezídium IDC a usporiadateľská krajina nemá žiadny vplyv na obsadenie rozhodcovského zboru, ak opomenieme dozor nad stopami. Túto skutočnosť si je potrebné uvedomiť ešte pred tým, ako aspoň v krátkosti zhodnotíme výkony rozhodcov. Stopy posudzoval maďarský arbiter Sándor Kocsis. Ktokoľvek, kto sa v krajine našich južných susedov zaoberá športovou kynológiou, len neveriacky krútil hlavou nad jeho výberom. Tento, inak veľmi sympatický a známy rozhodca exteriéru, sa vraj nikdy neobjavil ani ako rozhodca pre výkon národného charakteru... Pochopiteľne, že následok jeho neskúsenosti sa premietol v neistých výkonoch pri posudzovaní pachových prác. Pani Inge Eberstaller z Rakúska posudzovala poslušnosť. Známa dobermankárka možno, opakujem, možno, dokáže dobre posúdiť exteriér dobermana, pri posudzovaní výkonov majstrovstiev sveta a následne zadávaní bodov však mnohí na tribúne krútili hlavami. O jednom z našich troch figurantov Ondrejovi Bihárim iste nemôžeme povedať, že nie je diplomat. Pri niektorých výrokoch nemeckého rozhodcu Williho Ohla však zostal v nemom úžase, žiaľ, nie z dôvodu jeho odborných kvalít. Trend vysokého bodového ohodnotenia s nadelením maxima bodov pre nemeckých pretekárov však znamenal spokojnosť s výkonmi rozhodcov najmä zo strany najvplyvnejšieho klubu, a to z krajiny pôvodu plemena. Nemeckí pretekári získajúc maximum na stope, poslušnosti, aj obrane neskrývali svoju spokojnosť. Veď body, ktoré dosiahli, by im zaručovali vrcholové umiestnenia aj na majstrovstvách sveta všetkých plemien.

Čo je pre mnohých ale záhadou, je, že "zbytok sveta", pretekári z ostatných krajín, ako keby boli s týmto stavom úplne zmierení. Ako keby si prišli kvalitne zatrénovať, vyskúšať iné podmienky na stopy, vyskúšať atmosféru štadióna, iných kvalitných figurantov, zabaviť

sa na spoločenskom večere a ukázať kvality svojich psov. Iste toto všetko sú veľmi pozitívne postoje, ale vedieť dopredu, že k titulu majstra sveta je prebojovať sa takmer nemožné, je istotne trocha demotivujúce. Trocha sa divím všetkým tým, ktorí majú radi dobermana a jeho výcvik, že zatiaľ neorganizujú akýsi protipól majstrovstiev sveta, medzinárodné preteky pre plemeno, kde okrem špičkových šlapačov, figurantov a technického zabezpečenia by boli aj kvalitní rozhodcovia pre výkon... Ak som spomenul športového ducha prítom-ných pretekárov, je potrebné pri tejto príležitosti vyzdvihnúť aj skutočnosť, že pravidelným aplauzom ohodnotili výkony našich dvoch figurantov v akcii, a to už spomenutého Ondreja Biháriho, Martina Tótha a potlesk patril aj náhradníkovi a nemenej kvalitnému figurantovi Petrovi Mičúchovi. Pri záverečnom vyhodnotení majstrovstiev odmenili potleskom aj troch šľapačov, a to Martina Šťastného, Ivana Suchánka a Braňa Fuliera, ako aj všetkých členov KŠK Vrbové na čele s predsedom Miroslavom Slovákom. Týmto istým spôsobom sa poďakovali aj Dobreman klubu Slovenskej republiky, na ktorého čele stojí významná osbosť nielen chovu dober-mana, ale aj celej slovenskej kynológie, Dr. Gabriela Ridarčíková.


Víťazné družstvo tvorili repezentanti Doberman klubu České republiky

Všetci aspoň trocha zainteresovaní vieme, že bez pomoci a podpory MFK Vrbové a mesta Vrbové by sa podujatie nemohlo uskutočniť na tak vysokej úrovni. Aj preto radi tlmočíme vďaku predsedovi MFK Ing. Petrovi Adamcovi a primátorovi mesta Dr. Ivanovi Borovskému.

Priamo na pľaci reprezentoval Slovensko Pavel Tamáši so sučkou HERA NUOVA DOLCE VITA. Bodové ohodnotenie, umiestnenie, ale hlavne výkon tejto dvojice nenechal na pochybách nikoho, že tento reprezentant patrí medzi najlepších v európskom meradle. Nebudeme sa vyjadrovať k prvým dvom miestam, ktoré patrili nemeckým pretekárom, ale upriamime pozornosť na tretiu Ukrajinku Lyubov Tarasenko, na štvrtého Čecha Antonína Juna, piateho Dána, alebo šiesteho nášho reprezentanta, ako aj mnohých ďalších nemenovaných. Dokázali totiž všetkým prítomným, že doberman je stále ideálny pes na športový výcvik, že sa s ním pri potrebných znalostiach, trpezlivosti a pevnej vôli dajú dosiahnuť veľmi kvalitné výsledky aj v tejto krásnej oblasti kynológie. Verme, že na to často myslí aj prezident IDC Hans Wiblishaser, a to možno aj v prípade, keď od "stola" nariadi opakovať pre nemeckého pretekára regulérne položenú a nedokončenú stopu (inak nedokončil ani náhradnú), alebo keď pri defilovaní majstrov sveta v družstvách zabudne zagratulovať českej reprezentácii k získanému titulu.

Štyridsaťšesť priamych účastníkov z pätnástich krajín a veľké množstvo priaznivcov plemena sa však vďaka pohostinnosti a zabezpečeniu majstrovstiev sveta dobermanov cítilo na Slovensku podľa ich vyjadrení dobre a veria, že výkony dobermanov budú ešte lepšie a osobné priateľstvá sa budú naďalej prehlbovať.

Jozef Šuster

<<< späť