Večer víťazov

 

... do roka a do dňa!

FOTOGALÉRIA


Aj keď to rozhodne nebolo tak plánované a pôvodný termín Večera víťazov bol zmenený z technických príčin, osud napomohol tomu, že vyhodnotenie druhého ročníka Eurosport Cupu sa konalo 10. 2. 2007, teda presne v ten istý deň ako pred rokom Organizátor nemenil miesto vyhodnotenia a tak aj tentokrát sa neďaleko Nitry zišli priaznivci športovej kynológii. Penzión Hoffer sa tak na niekoľko hodín stal miestom príjemného stretnutia nadšencov športovej kynológie a to už nielen zo Slovenska.

 


Kategória IPO 3 a celkové poradie bolo toho roku na rozdiel od roku minulého, totožné. Od zástupcov sponzorských firiem
Eurosport - Josefa Mravíka a R.CARGO - Pavla Gajdoša si finančnú hotovosť aj množstvo cien prevzali Pálfi Imre (H), ktorý skončil druhý,
víťaz Marek Lenard a Sasvári Frigyes (H), ktorý sa umiestnil na treťom mieste.

Tí, ktorí kuvičími hlasmi prorokovali zánik Eurosport Cupu po prvom roku svojej existencie vyšli na prázdno. Tento nielen že sa súčasťou a motiváciou mnohých pretekárov, ale počas tohto krátkeho obdobia prerástol aj hranice Slovenska a to nielen tak, že sa o ňom hovorí vo viacerých krajinách, ale dokonca aj funkcionári kynologických organizácií oceňujú jeho jestvovanie. Ako prví sa oficiálne k veľkosti tohto podujatia prihlásili činitelia maďarského kynologického zväzu MEOE a jeho výcvikovej komisie. Zástupca tejto organizácie odovzdal pamätnú plaketu, ktorú za organizátorov prevzal majiteľ firmy Eurosport pán Josef Mravík. Aj na ňom, ako aj na mnohých prítomných, bolo vidieť dojatie pri slovách známej kynologickej osobnosti z Maďarska Imre Pálfyho, že Eurosport Cup je viac ako celoročná súťaž, viac než finančné ceny pre víťazov či príjemné posedenie asi 60 priaznivcov športovej kynológie v penzióne Hoffer. Eurosport Cup je v prvom rade motivácia venovať sa športovej kynológii, tým aj chovne využívať prirodzene zdravých jedincov, ale aj vďaka účasti na viacerých pretekov rodiace sa priateľstvá, ktoré nepoznajú hranice krajín.

Ak sme spomenuli osobu Josefa Mravíka, nedá nespomenúť aj skutočnosť, že aj tohtoročný Večer víťazov bol plne v jeho réžii a spolu s tridsať, dvadsať a desaťtisícovou finančnou dotáciou pre prvých troch si asi každý vie spočítať výdavky, ktoré sú so sponzoringom súťaže spojene. Ďalšiu desaťtisíc korunovú odmenu pre víťaza darovala Fy R-CARGO s.r.o., ktorú reprezentoval jej konateľ Pavel Gajdoš a pre prvých troch darovala táto veľmi progresívna spoločnosť zaoberajúca sa leteckou prepravou zvierat, aj praktické prepravné boxy. Vecné ceny, pre všetkých vyhodnotených darovala firma JUMAS, ktorú na podujatí zastupovala pani Masaryková. Nedá nespomenúť poháre pre víťazov jednotlivých kategórií výrobky firmy DISCOVERY ZUZANA a čo je potešiteľné tento rok pribudlo aj vyhodnotenie kategórie juniorov. Ak sme u cien, treba ešte poznamenať, že dve letenky od SKY EUROPE zabezpečila pre víťaza firma R-CARGO.

Eurosport Cup má aj v tomto roku smelé, ale realizovateľné plány. Podobne ako v minulom roku, aj v tomto bude musieť ešte niečo vylepšovať a zdokonaliť systém, vychytať chybičky krásy. Verme však, že spojenectvo Fy Eurosport, internetového portálu www.nemecky-ovciak.sk ktorá patrí a aj ju spravuje František Ferdič a Kynologickej revue, bude aj naďalej prispievať k motivácii všetkých tých, ktorých športová kynológia chytila za srdce nech už patria medzi juniorov, tých v zrelom veku a možno i tých skôr narodených.

Jozef Šuster

 

Podujatia zaradené do EUROSPORT CUP 2007:

(do dňa uzávierka tohto vydania)

28 - 29. apríl 2007 - Komárom (H) - CACIT

Info: Bartós Gyula, mob: ++36 209 444 142

12. máj 2007 - Lazany - Preteky o pohár starostu obce podľa SVV 1, IPO 1 so zadaním skúšky

Info: Ján Baláž, 972 11 Lazany 432, mob: 0907 618 650, e-mai. balaz.m.@la-net.eu

18. - 20. mája 2007 - Vrbové - GRAND PRIX - CACIT/ CACT

Info: Miroslav Slovák, 6. Apríla 367/3, 922 03 Vrbové, Tel: 033/7792 170, mobil: 0905 811 727, e-mail: cacit@dogsk.sk

9. júna 2007 - Púchov - VI.ročník memoriálu Pavla Letka podľa SVV 1,IPO 1

Info: Milan Kováč, Royová 1905/7A, 020 01 Púchov, mob: 0903 511 771

18. august 2007 - Kolačno - 10.ročník Pohár SNP obce Kolačno

Info: Miloš Hudok, 958 41 Kolačno 243, mob: 0907 331 761

1.- 2. septembra 2007 - Kežmarok - CACIT + memoriál J.Lisoňa

Info: Jozef Nahálka, Poľná 75, Kežmarok, mob: 0908 303 345, e-mail: havokk@inMail.sk

8. septembra 2007 - Nitrica - Putovný pohár KK Nitrica podľa SVV1,IPO1 so zadaním skúšky

Info: Juraj Fodora, 958 54 Hradište 370, mob: 0907 611 055

22. september 2007 Čakajovce - 7.ročník o Pohár starostu obce podľa SVV1-2 so zadaním skúšky

Info: Stanislav Žákovič, 951 42 Zbehy 511, mob: 0905 543 692, e-mail: stanislavzakovic@mail.t-com.sk

13 október 2007 - Púchov - Mladosť - o Pohár starostu obce Mestečko podľa SVV 1, IPO 1

Info: B.Ivan Suchánek, Komenského 1651/88, 020 01 Púchov, mob: 0905 233 443

20. október 2007 - Prašice - preteky Prašických kynológov podľa SVV 1, IPO 1

Info: Ľudovít Kováčik, 1.mája 165, 956 22 Prašice, e-mail: peter.bariak@post.sk

27. október 2007 - Nitra - M SR BOXEROV, Šaligov memoriál, SVV1,IPO1-3.

Info: Mgr.Maroš Svitač, Hanulova 4, 949 01 Nitra

27. - 28. október 2007 - Košice (UVL) - pohár rektora UVL, SVV 1, SVV 3, IPO 3.

Info: Lenka Prikrylová, Podhradová 13, 040 01 Košice, mob: 0907 970 119, e-mail: lenkaprikrylova@zoznam.sk

3. november 2007 - Trenčín (DMT) - Majstrovstvá trenčianského kraja podľa SVV 1, IPO 1

Info: Agáta Meravá, Olbrachtova 10, 911 01 Trenčín

3.- 4. november 2007 - Orosháza (H) - 7.roč.o pohár Orosháza ( Maďarsko ) podľa IPO 1-3, CACIT

Info: Dr. Sin Zoltán, 5900 Orosháza Csabai u. 32, Magyarország, telefon: + 36 30 938 24 14, e-mail: sinzoli@fw.hu

Jozef Šuster

<<< späť